Przypadek 63. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjent 76 letni, w trakcie diagnostyki nawrotowego krwinkomoczu wykonano cystoskopię. Na ścianie tylno- bocznej prawej pęcherza moczowego zaczerwieniony obszar wymiarów do 3 cm o nierównej powierzchni, guzów brodawkowatych nie stwierdzono. Pobrano wycinki ze zmienionego obszaru.

Do badania makroskopowego nadesłano pięć szaro- brunatnych fragmentów tkankowych wymiarów do 0,5cm.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • wycinki obejmują błonę śluzową (A), tkankę łączna podnabłonkowa (B) i mięśniówkę właściwą pęcherza moczowego (C)
  • zmiana błony śluzowej jest płaska, nabłonek urotelialny nie tworzy brodawek, układów przestrzennych
  • komórki nabłonka urotelialnego wykazują cechy atypii:
  • * jądra komórkowe znacznie powiększone (w porównaniu do jąder komórkowych limfocytów/niebieska strzałka/ 5-6x), nieregularne, hiperchromatyczne („ciemne”) * znaczny pleomorfizm (komórki różnią się od siebie) /czarne strzałki/ * figury podziału widoczne są w górnej połowie grubości nabłonka /czerwona strzałka) * komórki są stłoczone * utrata polarności (komórki mają rożną orientację jądra komórkowego względem błony podstawnej- poziomą, pionową, skośną)
  • brak cech inwazji (przekraczania błony podstawnej /czarna linia/ przez pojedyncze lub grupy atypowych komórek), brak desmoplazji, brak nasilonego zapalenia, zwapnień, martwicy, odczynu ziarniniakowego

Rozpoznanie:

Rak urotelialny in situ (urothelial carcinoma in situ, urothelial CIS).

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz