standardy – wydłużone konsultacje

Uwzględniając głosy środowiska oraz mając na uwadze rangę prowadzonych konsultacji i kluczowe dla naszej pracy zawodowej znaczenie przygotowywanych dokumentów (standardów), konsultacje zostały wydłużone do dnia 24 lipca (piątek) br do godziny 24:00.

Wszystkie zgłoszone uwagi zostaną przedyskutowane i będą miały wpływ na ostateczny kształt opracowanych standardów.

Zapraszamy do zgłaszania uwag.

Zarząd Główny PTPat

Dodaj komentarz