Przypadek 64. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjentka 46 letnia, w trakcie diagnostyki nawracających bólów podbrzusza wykonano USG, stwierdzono w obrębie jajnika prawego torbiel wymiarów do 5,5cm bez ech wewnętrznych. Torbiel usunięto laparoskopowo.

Do badania makroskopowego nadesłano szarawą torbiel wymiarów 5,4×4,4x4cm. Na przekrojach cienko i gładkościenna, wypełniona śluzową treścią.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • torbielowaty guz składający się z włóknistego podścieliska (krzyżyk) pokrytego jednowarstwowym nabłonkiem walcowatym typu śluzotwórczego (jądra komórkowe położone u podstawy, podobnej wielkości, bez hiperchromazji, bez wydłużenia i powiększenia /czarna strzałka/, u góry obfita ilość jasnej wewnątrzkomórkowej treści /czerwona strzałka/
  • brak tworzenia struktur brodawkowatych, złożonych, litych, atypii jądrowej, wzrostu ilości figur podziału, cech inwazji

Rozpoznanie:

Torbielakogruczolak śluzowy jajnika (Mucinous cystadenoma of the ovary)

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz