standardy – konsultacje

Zapraszam do udziału w kolejnym etapie przygotowania standardów diagnostyki patomorfologicznej.  
Link do obecnej wersji wytycznych oraz propozycji standardów
https://wco.pl/pm/
Proszę o zgłaszanie uwag i propozycji rozwiązań. 
Termin zgłaszania uwag mija 22 lipca br. o godz. 24:00. 

Przedstawiony materiał to efekt ogromnej pracy bardzo licznej grupy patomorfologów oraz osób współpracujących. Za wysiłek oraz wkład pracy wykonywanej poza obowiązkami zawodowymi, wszystkim bardzo serdecznie dziękuję! Lista autorów i współautorów poniżej.

Obecna wersja materiałów jest wynikiem zebrania opinii i komentarzy oraz podsumowania uwag do wytycznych zgłoszonych przez jednostki biorące udział w pilotażu, a także zebranych od Ekspertów oraz merytorycznie omówionych w czasie spotkań z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia, Centrum Monitorowania jakości w Ochronie Zdrowia oraz Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji.

Wytyczne w formie zredagowanej na podstawie nadesłanych przez autorów materiałów i po uwzględnieniu pierwszych uwag zgłoszonych przez Ministerstwo Zdrowia zostały (zgodnie z realizowanym projektem) przekazane do pilotażu do jednostek wybranych w ramach konkursu (wg kolejności alfabetycznej miast): Cieszyn (Cieszyński Ośrodek Patomorfologii Intra Cieszyn), Gdańsk (Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.), Katowice (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach), Kielce (Świętokrzyskie Centrum Onkologii), Kraków (Narodowy Instytut Onkologii); Kraków (Szpital Uniwersytecki), Olsztyn (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny), Rzeszów (Kliniczny Szpital Wojewódzki im. Chopina), Warszawa (Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc), Warszawa (Narodowy Instytut Onkologii). Zgodnie z projektem jednostki w pilotażu zostały skontrolowane przez Ekspertów PTPat (w kolejności alfabetycznej): dr hab. P. Domagała, prof. W. Grajkowska, prof. K. Guzińska-Ustymowicz, dr hab. D. Jesionek-Kupnicka, prof. R. Kordek, prof. R. Langfort, prof. A. Marszałek, prof. J. Ryś, dr hab. Ł. Szylberg, prof. P. Ziółkowski oraz przedstawicieli Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (H. Kutaj-Wąsikowska, M. Bedlicki). 

Na podstawie zgłoszonych uwag oraz po przeprowadzonych kontrolach zmodyfikowano częściowo pierwotne zapisy. Dalsze prace wymagają opinii całego środowiska. Bardzo proszę o zapoznanie się z materiałami i zapraszam do zgłaszania uwag na powyżej wskazanej platformie.

Raz jeszcze wszystkim zaangażowanym na każdym etapie przygotowywania wytycznych i standardów bardzo serdecznie dziękuję!

Andrzej Marszałek

Dodaj komentarz