Przypadek 62. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjent 67 letni, w trakcie diagnostyki niedokrwistości i spadku masy ciała wykonano kolonoskopię. W czasie badania w poprzecznicy znaleziono twardy guz obejmujący cały obwód jelita nieprzepuszczający endoskopu. Wykonano hemikolektomię prawostronną.

Do badania makroskopowego nadesłano preparat składający się z: dystalnego fragmentu jelita cienkiego długości 8cm, proksymalnego fragmentu jelita grubego długości 55 cm (kątnica, wstępnica, fragment poprzecznicy) z wyrostkiem robaczkowym długości 5cm, sieci wymiarów 35x18x1,5cm oraz średnio obfitej tkanki tłuszczowej okołojelitowej wysokości do 6,5cm. Perforacji makroskopowo nie stwierdzono. Na przekrojach w odległości 5cm od dystalnej linii odcięcia i około 42 cm od zastawki krętniczo- kątniczej znajduje się owrzodziały, twardy, szarawy obejmujący cały obwód jelita na długości 8,5cm guz, który nacieka całą grubość jego mięśniówki szeroko i głęboko wnikając do przylegającej tkanki tłuszczowej, nie nacieka jednak surowicówki. Margines radialny wynosi około 2cm. W tkance tłuszczowej okołojelitowej znaleziono 25 węzłów wymiarów od 0,3 do 2cm, największe w części przebudowane białą tkanką. Pozostała błona śluzowa jelita cienkiego i grubego, sieć i wyrostek robaczkowy zwykłego wyglądu.

Obrazy mikroskopowe:

Nr 1
Nr 2
Nr 3
Nr 4
Nr 5
Nr 6
Nr 7
Nr 8
Nr 9
Nr 10
Nr 11
Nr 12
Nr 13
Nr 14

Cechy charakterystyczne:

  • naciek składający się z głównie z różnokształtnych, nieregularnych cewek nowotworowych (w tym przypadku koło 90%, pozostała cześć traci układ cewkowy) obejmuje błonę podśluzową (A), mięśniówkę właściwą (B), tkankę tłuszczową okołojelitową (C) /czarna linia/
  • naciekowi towarzyszy reakcja desmoplastyczna podścieliska (komórki podścieliskowe oraz wyprodukowany przez nie obfity kolagen – „włóknienie”, /niebieska strzałka/) oraz pogrubienie ścian naczyń
  • na powierzchni guza widoczne jest owrzodzenie (D), na granicy nacieku zachowane są elementy gruczolaka cewkowego jelita grubego z dysplazją dużego stopnia (E)
  • komórki nowotworowe (czarna strzałka) o dużych, pęcherzykowatych jądrach komórkowych, z zaznaczonymi jąderkami, stosunkowo obfitej cytoplazmie, znaczna atypia jądrowa, liczne figury podziału
  • w świetle części cewek widoczna jest martwica (czerwona strzałka)
  • obecna jest inwazja naczyniowa – zdjęcia nr 9,10,11 (naczynie- żółta strzałka)
  • obecna jest inwazja okołonerwowa – zdjęcia nr 5,6,7,8 (nerw- zielona strzałka)
  • w węzłach chłonnych obecne są przerzuty nowotworowe (zachowane resztkowe utkanie węzła brązowa strzałka) – zdjęcia nr 12,13,14

Rozpoznanie:

Rak gruczołowy jelita grubego G2/o niższym stopniu złośliwości histologicznej/ (Adenocarcinoma of the colon low grade).

Nowotwór nacieka błonę śluzową, podśluzową, mięśniówkę właściwą oraz tkankę tłuszczową okołojelitową, nie nacieka surowicówki ani przylegających organów (pT3).

Obecna jest inwazja okołonerwowa, naczyniowa i limfatyczna. Tumor budding high score. Obecne są liczne depozyty nowotworowe w tkance tłuszczowej okołojelitowej.

Przerzuty nowotworu stwierdzono w 14 węzłach chłonnych (14/25) (pN2b).

Wszystkie marginesy operacyjne są wolne od nowotworu (R0).

pT3 N2b, R0

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz