Przypadek 115. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjent 28 letni, przyjęty na Oddział Chirurgii celem plastyki przepukliny pachwinowej prawostronnej. W trakcie zabiegu zauważono powierzchowny węzeł chłonnych, pobrano i wysłano go do badania. W dodatkowych danych klinicznych poinformowano, że pacjent miał wykonywany tatuaż w tej okolicy kilka tygodni wcześniej.

Do badania makroskopowego nadesłano fragment tkanki tłuszczowej wymiarów 1,5x1x1cm, Na przekrojach podłużny węzeł chłonny wymiarów do 1cm.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • zachowana struktura węzła chłonnego z wyraźną torebką (czarna linia) oraz podziałem na część korową (A) z pojedynczymi grudkami chłonnymi (czarna strzałka) i rdzeniową (B) z poszerzeniem zatok wnęki (czerwona strzałka)
  • w makrofagach i komórkach dendrytycznych okolicy zatok i częściowo centrów grudek chłonnych widoczny jest czarny drobnoziarnisty pigment (niebieska strzałka)
  • brak tworzenia ziarniniaków, brak martwicy, brak atypowych komórek zawierających barwnik

Rozpoznanie:

Barwnik w węźle chłonnym po wykonaniu tatuażu (tattoo pigment in lymph node).

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz