Przypadek 116. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjentka 72 letnia, w trakcie wykonywanego planowo usunięcia nerki lewej z powodu afunkcji i nawracających zakażeń. W okolicy bieguna górnego nerki, w przylegającej tkance tłuszczowej znaleziono brunatny guzek. Wyodrębniono go i wysłano do badania.

Do badania makroskopowego nadesłano fragment tkanki tłuszczowej wymiarów 3×2,5x2cm. Na przekrojach otorebkowany guzek wymiarów do 1,5cm. Na przekrojach brunatny, kruchy.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • w guzku widoczne jest utkanie śledziony : + łącznotkankowa torebka (czarna linia) + miazga biała (A) – składająca się z tkanki limfatycznej tworzącej grudki chłonne (krzyżyk) i okołonaczyniowej (gwiazdka) skupionej wokół tętniczek środkowych (czarna strzałka) z towarzyszącymi obwodowymi zatokami brzeżnymi (czerwona strzałka) + miazga czerwona (B) składająca się łącznotkankowego, beleczkowego zrębu (brązowa strzałka) oraz z zatok śledzionowych wypełnionych krwią (zielona strzałka)
  • ogniskowo widoczny brązowy barwnik pochodzący z rozpadu erytrocytów (żółta strzałka)
  • brak cech przekraczania torebki, brak komórek atypowych, brak martwicy, brak wzrostu liczby figur podziału

Rozpoznanie:

Śledziona dodatkowa (Accessory spleen).

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz