Przypadek 244. Szkoły Młodych Patologów.

23 letni transpłciowy Pacjent przyjęty na Oddział Chirurgii celem usunięcia szyjki macicy pozostałej po poprzednim zabiegu.

Do badania makroskopowego nadesłano szyjkę macicy długości 3cm, średnicy 2,5cm pokrytej tarczą części pochwowej wymiarów 2,5x2cm o gładkiej powierzchni. Ujście zewnętrzne kanału szyjki macicy szparowate długości 0,5cm.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • w szyjce macicy widoczne są: * ogniskowe zmiany zanikowe * ogniskowa metaplazja urotelialna – kilkuwarstwowy nabłonek kostkowy z zachowanych palisadowaniem u podstawy (czerwona strzałka), a na powierzchni spłaszczone komórki baldaszkowate z nieco ciemniejszymi jądrami komórkowymi owalnymi lub okrągłymi (niebieska strzałka); jądra komórek stosunkowo stłoczone, okrągłe lub owalne ich oś długa jest prostopadła do błony podstawnej, cytoplazma lekko ziarnista, jąderka jeżeli są widoczne to jedynie niewyraźnie zaznaczone, obecne są ponadto bruzdy śródjądrowe (żółta strzałka)
  • ogniskowa tzw. metaplazja typu gruczołów prostaty – śródbłonkowo obecne są drobne układy cewkowe (zielona strzałka) wysłane nabłonkiem kostkowym lub kolumnowym, o położonym przypodstawnie owalnym lub okrągłym jądrze komórkowym, cytoplazma stosunkowo obfita, chromatyna ziarnista
  • brak cech dysplazji nabłonka, wzrostu ilości figur podziału, martwicy, przekraczania błony podstawnej, tworzenia układów brodawkowatych lub sitowatych

Rozpoznanie:

Androgenizacja szyjki macicy (gender affirming surgery in individuals assigned female at birth – adrogenisation of uterine cervix).

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz