Przypadek 68. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjent 22 letni, w trakcie diagnostyki utraty masy ciała i przewlekłej biegunki wykonano gastroskopię. W dwunastnicy stwierdzono spłaszczenie fałdów oraz mozaikowanie błony śluzowej, pobrano wycinki do badania histopatologicznego. Wykonano testy serologiczne: stwierdzono obecność przeciwciał IgA- TG2 i IgA- EMA.

Do badania makroskopowego nadesłano 6 szarawych fragmentów tkankowych wymiarów do 0,5cm.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • zwiększenie liczby limfocytów śródnabłonkowych powyżej 30/100 enterocytów /czarne strzałki/
  • skrócenie kosmków dwunastniczych (norma wg rożnych autorów od 0,5-0,6 do 1,3-1,6mm) /czarna linia/
  • hiperplazja krypt (stosunek liczby krypt do kosmków powyżej 3-5/1), ich wydłużenie, w kryptach zwiększona liczba figur podziału (powyżej 2 na jedną kryptę) /niebieska strzałka/
  • enterocyty niższe, spłaszczone, śródcytoplazmatyczne wodniczki, zanik rąbka szczoteczkowego
  • w blaszce właściwej przybytek plazmocytów /czerwona strzałka/, możliwy też przybytek granulocytów kwasochłonnych, limfocytów
  • brak wzrostu ilości komórek apoptotycznych w kryptach
  • zachowane są komórki kubkowe /żółta strzałka/ oraz komórki Panetha /brązowa strzałka/, widoczne są gruczoły dwunastnicze /szara strzałka/

Rozpoznanie:

Obraz mikroskopowy choroby trzewnej (uwzględniając dane kliniczne oraz wyniki serologiczne), w skali Marsh – Oberhuber 3b (liczba limfocytów śródnabłonkowych powyżej 30/100 enterocytów, hiperplazja krypt, wyraźnie zaznaczony zanik kosmków dwunastnicy).

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz