Przypadek 178. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjent 62 letni przyjęty na Oddział Chirurgii Urazowej po urazie jamy brzusznej, w trakcie operacji pękniętej śledziony usunięto dwa guzki prawego płata wątroby. W wykonany badaniach dodatkowych guz płuca lewego położony centralnie, w wątrobie liczne zmiany odpowiadające przerzutom.

Do badania makroskopowego nadesłano dwa biało- brązowe fragmenty tkankowe wymiarów do 1 i 1,5cm.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • w obrębie miąższu wątroby /gwiazdka/ widoczny jest nieotorebkowany naciek składający się z grup, zespołów i pojedynczych atypowych komórek z towarzyszącym ogniskowym odczynem desmoplastycznym /krzyżyk/
  • komórki nacieku małej i średniej wielkości, mniejsze od hepatocytów /czerwona strzałka/ (w części z hepatocytów ślad żółci wewnątrzkomórkowej /żółta strzałka/), ze stosunkowo skąpą cytoplazmą, modelujące się, ze słabo zaznaczonymi granicami międzykomórkowymi, zasadochłonne, jądro komórkowe stosunkowo duże, chromatyna ziarnista, typu sól i pieprz (obszary przejaśnień i ciemniejszych skupień chromatyny) /niebieska strzałka/, bez widocznych wyraźnych jąderek, liczne w tym atypowe figury podziału /zielona strzałka/
  • brak różnicowania płaskonabłonkowego czy gruczołowego
TTF1
Chromogranina
Synaptofizyna
CK7
CK20

Rozpoznanie:

Przerzut raka drobnokomórkowego płuc do wątroby (Metastatic small cell carcinoma of the lung to the liver).

Wykonane badania dodatkowe: TTF1(+), Chromogranina A(+), Synaptofizyna(+), CK7(+ punktowo), CK20(-).

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz