Przypadek 177. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjentka 28 letnia. Po zabiegu cięcia cesarskiego, które wykonano ze wskazań kardiologicznych usunięto guzek w bliźnie po poprzednim cięciu cesarskim. Poprzedni zabieg przed 2,5 roku.

Do badania makroskopowego nadesłano dwa nieregularne żółto- brunatne fragmenty tkankowe wymiarów do 1,5cm i 3,5cm. Na przekrojach prócz tkanki tłuszczowej stwierdzono pasma tkanki włóknistej oraz kilkanaście jamistych przestrzeni wymiarów do 0,3cm.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • pośród zwykle wyglądającej tkanki tłuszczowej /krzyżyk/ obecna jest tkanka włóknista /blizna, gwiazdka/ z nielicznymi gruczołami z towarzyszącym podścieliskiem typu endometrialnego, który uległ przemianie doczesnowej: * komórki podścieliska /czerwona strzałka/ stosunkowo duże, o wyraźnych granicach, obfitej kwasochłonnej cytoplazmie bez ziarnistości, jądra komórkowe owalne lub okrągłe, podobne do siebie, bez nadbarwliwości, bez ziarnistej chromatyny, bez wyraźnych powiększonych kwasochłonnych jąderek, jąderka jeżeli są widoczne są stosunkowo małe * gruczoły wysłane nabłonkiem bez cech atypii /niebieska strzałka/, bez rozgałęziania się, bez tworzenia struktur brodawkowatych, bez obecności piaszczaków, w części gruczołów kwasochłonna treść
  • śladowy odczyn z limfocytów /czarna strzałka/
  • brak komórek atypowych i olbrzymich, brak reakcji desmoplastycznej, brak atypowych gruczołów, brak wzrostu ilości figur podziału, brak układów brodawkowatych, ciałek piaszczakowatych, komórek jasnych, ziarniniaków, brak licznych naczyń krwionośnych i wylewów krwi, brak obszarów śluzowatych, brak komórek sygnetowatych

Rozpoznanie:

Reakcja doczesnowa w ognisku endometriozy w bliźnie łącznotkankowej (Decidualized Endometriosis, Deciduosis in cesarean scar)

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz