Przypadek 237. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjentka 58 letnia przyjęta na Oddział Urologii celem usunięcia bezobjawowego guza nerki prawej wykrytego podczas diagnostyki ginekologicznej.

Do badania makroskopowego nadesłano fragment nerki wymiarów 5,5×5,2×2,5cm z przylegającym fragmentem tkanki tłuszczowej wymiarów do 6,5cm. Na przekrojach dobrze odgraniczony, lito- torbielowaty, szarawy guzek wymiarów 2,3×2,2×1,5cm oddalony od najbliżej linii odcięcia (w miąższu nerki) o około 0,3cm. Materiał do badania pobrano w całości.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • dobrze odgraniczony, otorebkowany (czarna linia) guz składający się z układów brodawkowatych (krzyżyk) ze skąpokomórkowymi rdzeniami włóknisto- naczyniowymi oraz układów cewkowych i cewkowo- torbielowatych (gwiazdka)
  • komórki zmiany o obfitej, jasnej cytoplazmie (czerwona strzałka), jądra komórkowe oddalone od części przypodstawnej, położone bliżej części szczytowej („luminal polarization”, niebieska strzałka), podobnej wielkości, jąderka niewidoczne lub słabo widoczne zasadochłonne przy powiększeniu 400x (zielona strzałka)
  • brak cech inwazji w tym naczyniowej, brak obfitego bogotokomórkowego podścieliska, brak martwicy, brak przemiany rabdoidnej czy sarkomatycznej, brak wyższego stopnia jądrowego, brak piaszczaków, brak piankowatych makrofagów
  • w wykonanych badaniach dodatkowych: CK7(+), HMWCK(+), CD10(-), AMACR(-), Katepsyna(-), GATA3(+ słabo), CD117(-)
CK7
HMWCK
Wimentyna
CD10
CD117
Katepsyna
AMACR
GATA3

Rozpoznanie:

Jasnokomórkowy brodawkowaty guz nerkowokomórkowy (Clear cell papillary renal cell tumor).

Stopień jądrowy wg WHO/ ISUP Grade 1 (NG1).

Zmiana jest ograniczona do nerki, nie widać naciekania układu kielichowo- miedniczkowego, naczyń krwionośnych, przekraczania torebki ani naciekania tkanki tłuszczowej okołonerkowej.

Marginesy operacyjne wynoszą: od strony nerki 2,5mm, od strony tkanki tłuszczowej okołonerwowej 16mm.

Inwazji naczyniowej, limfatycznej, okołonerwowej, przemiany sarkomatycznej, przemiany rabdoidnej, martwicy nie widać.

W wykonanych badaniach dodatkowych: CK7(+), HMWCK(+), CD10(-), AMACR(-), Katepsyna(-), GATA3(+ słabo)

pT1a Nx, R0

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz