Przypadek 236. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjentka 58 letnia, w mammografii piersi lewej stwierdzono obszar z mikrozwapnieniami. Wykonano biopsję mammotomiczną zmiany.

Do badania makroskopowego nadesłano 10 wałeczków tkankowych długości od 8 do 15mm.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • nieprzekraczający błony podstawnej rozrost atypowych komórek obejmujący przewody oraz zraziki piersi
  • komórki tworzą układy lite wypełniające cały przewód (A) oraz z martwicą centralną (B) w części centralnej kwasochłonna masa martwicza z „resztkami komórkowymi” (comedo nercosis, czerwona strzałka)
  • komórki wykazują cechy atypii dużego stopnia: jądra komórkowe różniej wielkości i kształtu (zielona strzałka), o nieregularnych błonach jądrowych, powiększone (więcej niż dwu krotność erytrocytu lub trzy krotność wielkości jądra komórkowego zwykłej komórki przewodowej), wzrost stosunku jądrowo cytoplazmatycznego, chromatyna pęcherzykowa, zaznaczone jąderka, liczne figury podziału (żółta strzałka)
  • obecność zwapnień (niebieska strzałka)
  • brak cech przekraczania błony podstawnej (czarna linia) – w badaniach dodatkowych uwidoczniły się komórki mioepitelilane – p63(+), CK5/6(+)
  • brak monotonni i braku kohezji
E-kadheryna
CK 5/6
p63
ER
PR

Rozpoznanie:

Rak przewodowy piersi in situ/ śródprzewodowy piersi o wyższym stopniu jądrowym – Ductal carcinoma in situ (DCIS) high grade/ NG3

Obecna jest martwica centralna i mikrozwapniania.

Architektonika wzrostu typu comedo i litego

W wykonanych badaniach dodatkowych: ER(+), PR(+), E- kadheryna(+), p63 i CK5/6 w komórkach mioepitelialnych (+).

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz