Przypadek 185. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjentka 69 letnia z rozpoznanym przed rokiem pierwotnym rakiem śluzowym jajnika lewego przyjęta na Oddział Ginekologii w trybie przyspieszonym z powodu podejrzenia wznowy choroby podstawowej objawiającym się narastającym wodobrzuszem i pogorszeniem stanu ogólnego. Laparoskopowo wykonano usunięcie jednego z licznych guzków otrzewnej.

Do badania makroskopowego nadesłano dwa szaro- żółte fragmenty tkankowe wymiarów do 0,5 1cm.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • tkanka tłuszczowa /półksiężyc/ z widocznym odczynem desmoplastycznym /gwiazdka/ i zatopionymi w nim rożnej wielkości oraz kształtu nieregularnymi układami cewkowymi /krzyżyk/ a także pojedynczymi atypowymi komórkami
  • komórki powiększone, o powiększonych, różnej wielkości i kształtu ciemnych jądrach komórkowych położonych głównie przypodstawnie /zielona strzałka/, w części walcowate z widocznymi u szczytu przejaśnieniami (odpowiadające wodniczkom w komórkach śluzotwórczych, /czerwona strzałka/), atypowe figury podziału /niebieska strzałka/
  • brak tworzenia układów brodawkowatych, ciałek piaszczakowatych
CK7(+)
CK20(-)
CDX2(-)
B-katenina (-)
ER(+ pojedyncze komórki, słabo)

Rozpoznanie:

Rak śluzotwórczy /śluzowy/ jajnika, przerzut (Mucinous adenocarcinoma of the ovary, metastasis /w oparciu o dane kliniczne oraz badania radiologiczne/).

Wykonane badania dodatkowe: CK7(+), CK20(-), CDX2(-), ER(+ pojedyncze komórki), B- katenina(-).

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz