Przypadek 30. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjentka 55 letnia z obfitymi krwawieniami pomenopauzalnymi.

Do badania makroskopowego nadesłano trzon macicy, na przekrojach jama poszerzona, wypełniona szarawym, podłużnym polipem długości 2,5 cm.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • polip otoczony z trzech stron nabłonkiem
  • nabłonek: w części wykazuje cechy zaniku (na powierzchni- komórki pomniejszone, jądra komórkowe nieco ciemniejsze, ale regularne, brak zwiększenia liczby figur podziału) /czerwona strzałka/, w poszerzonych gruczołach o większych jądrach komórkowych i o bardziej obfitej cytoplazmie /niebieska strzałka/
  • podścielisko polipa włókniste, bogate w kolagen, niewielki obrzęk (gwiazdka), widoczne grubościenne naczynia (czarna strzałka)
  • gruczoły poszerzone torbielowato, niektóre zakrzywione, inne cewkowate, często ich oś długa jest ustawiona równolegle do osi długiej polipa (krzyżyk)
  • w tym przypadku dla porównania zanikowe endometrium (półksiężyc)
  • brak tworzenia struktur brodawkowatych i liściastych szczelin, brak atypii komórek podścieliska i zagęszczenia okołogruczołowego

Rozpoznanie:

Polip endometrialny (endometrial polyp), endometrium z cechami zaniku.

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz