Przypadek 59. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjentka 45 letnia z rozpoznaną trakcie badania USG torbielą jajnika lewego. W trakcie zabiegu laparoskopowego usunięto przydatki lewe.

Do badania makroskopowego nadesłano szarawy, błoniasty fragment tkankowy wymiarów 7x6x0,3cm, obie powierzchnie bez zmian ogniskowych. Osobno leżący, zwykle wyglądający jajowód długości 5,5cm, średnicy 0,8cm.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • dobrze odgraniczona, drobna, owalna struktura znajdująca się w bezpośrednim sąsiedztwie jajowodu
  • w części centralnej drobna jamista przestrzeń, w części wypełniona kwasochłonną treścią (gwiazdka)
  • komórki wyściełające z owalnym jądrem komórkowym oraz z charakterystyczną poprzeczną bruzdą („ziarno kawy”, czarna strzałka)
  • brak wzrostu ilości figur podziału, cech desmoplazji, brak cech inwazji podścieliska

Rozpoznanie:

Okołojajowodowe gniazda komórek Waltharda (Walthard cell nest)

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz