Przypadek 88. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjent 82 letni z zaburzeniami przełykania od wielu miesięcy. Wykonano gastroskopię, w której stwierdzono w obrębie części dolnej przełyku na długości 5cm twarde, kruche owrzodzenie o zatartych brzegach.

Do badania makroskopowego nadesłano kilkanaście szarawych fragmentów tkankowych wymiarów do 0,5cm.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • przekraczający błonę podstawną pokrywającego nabłonka (czarna linia) naciek z pojedynczych, w grupach i zespołach atypowych komórek z ogniskowym rogowaceniem i z tworzeniem pereł rogowych /gwiazdka/(stosunkowo dobrze odgraniczone zespoły komórek, w których w częściach centralnych komórki mają ciemne jądra komórkowe i obfitą kwasochłonną cytoplazmę /czerwona strzałka/, czasem z widocznymi ziarnistościami oraz kwasochłonne masy rogowe)
  • towarzyszący odczyn desmoplastyczny (krzyżyk) i niewielkie przewlekłe zapalenie
  • komórki nacieku rożnej wielkości, częściowo o znacznie powiększonych, ciemnych, nieregularnych jądrach komórkowych (czarna strzałka), ilość cytoplazmy zmienna- od dość skąpej do obfitej kwasochłonnej, liczne w tym atypowe figury podziału (niebieska strzałka)

Rozpoznanie:

Rak płaskonabłonkowy przełyku (Squamous cell carcinoma of the esophagus). Widoczna inwazja blaszki właściwej.

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz