Przypadek 270. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjent 68 letni z olbrzymią przepukliną pachwinową prawostronną obejmującą również jądro przyjęty w trybie planowym na Oddział Chirurgii. Wykonano zabieg z usunięciem fragmentu sieci oraz jądra.

Do badania makroskopowego nadesłano otoczone osłonkami jądrowymi jądro wymiarów 4,5x4x3,5cm z najądrzem długości 4,5cm i powrózkiem nasiennym długości 10cm. Na przekrojach jądro, najądrze i powrózek nasienny bez zmian ogniskowych. Pobrano wycinki

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • obecność poza nasieniowodem w obrębie powrózka nasiennego cewkowych struktur (gwiazdka) otoczonych tkanką łączną (krzyżyk) i mięśniówką gładkokomórkową (półksiężyc) wysłanych nabłonkiem
  • w nabłonku: u podstawy komórki podstawne, mniejsze, ze stosunkowo większym jądrem komórkowym jednak bez hiperchromazji(czerwona strzałka); ponadto nabłonek kolumnowy bez cech atypii, jądra komórkowe okrągłe lub owalne, w części z zaznaczonymi jąderkami, cytoplazma stosunkowo obfita, część z komórek z obecnością rzęsek (niebieska strzałka)
  • w jednej ze struktur kwasochłonna treść (zielona strzałka)
  • brak atypii komórkowej, martwicy, desmoplazji, przekraczania błony podstawnej, figur podziału

Rozpoznanie:

Pozostałośći cewek mezonefrytycznych/ przewody dodatkowe (Mesonephric remnants/ vas aberrans).

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz