Przypadek 46. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjentka 67 letnia przyjęta na oddział ratunkowy z dusznością i nasilającym się bólem okolicy zamostkowej trwającym od kilku dni. W wywiadzie nadciśnienie tętnicze, otyłość, cukrzyca typu drugiego. W badaniach dodatkowych uniesienie ST, wzrost stężenia troponin sercowych cTnTI i cTnT, wzrost stężenia CK-MB.

W trakcie badania sekcyjnego mięsień serca brunatny, zwykłej wielkości i wagi, zastawki zwykłego wyglądu i szerokości, w obu tętnicach wieńcowych liczne blaszki miażdżycowe zwężające ich światło w znacznym stopniu, bez jednoznacznych skrzeplin, w okolicy koniuszka na obszarze 1,5×1,5 cm blado- czerwony, zmniejszonej spoistości. Grubość wolnej ściany komory lewej do 1,2cm, przegrody międzykomorowej do 1,3cm, prawej komory 0,4cm.

Obrazy mikroskopowe:

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • kardiomiocyty uległe martwicy skrzepowej /utrata jąder komórkowych, utrata prążkowania, cytoplazma silnie kwasochłonna, zachowanie obrysu komórkowego/ (czarna strzałka) układają się nieco faliście, są nieco obkurczone, towarzyszący zaczynający się odczyn z granulocytów obojętnochłonnych (czerwona strzałka)
  • na obwodzie, w sąsiadujących, niezmienionych kardiomiocytach (okolica granicy- linia) widoczne jądra komórkowe (niebieska strzałka) oraz prążkowanie (żółta strzałka)

Rozpoznanie:

Zawał mięśnia sercowego (myocardial infarction), około 1-3 dni trwania.

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz