zalecenia COVID-19

Zgodnie z obecnie wdrożonymi zasadami współpracy Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Santarnego przedstawiam zalecenia dotyczące wykonywania sekcji u pacjentów COVID-19.

Jednocześnie przypominam, że sekcja zwłok nie jest metodą diagnostyki COVID-19. Wykonanie sekcji zwłok jest uwarunkowane wskazaniami medycznymi.

Ogólne zasady postępowania w obecnej sytuacji są publikowane i na bieżąco aktualizowane przez Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwo Zdrowia i są jedyną podstawą podejmowania działań w zakresie ochrony zdrowia.

Dodaj komentarz