Przypadek 266. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjentka 58 letnia przyjęta na Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej z powodu stwierdzonych w TK klatki piersiowej licznych, drobnych zmian w obu płucach oraz powiększenia węzłów chłonnych śródpiersia. W wywiadzie brak przeszłości onkologicznej, leczona dermatologicznie z powodu rumienia guzowatego oraz okulistycznie z powodu zapalenia błony naczyniówki oczu. W badaniach dodatkowych oraz wywiadzie wykluczono czynniki infekcyjne oraz narażenia na czynniki chemiczne. Wykonano bronchofiberoskopię z pobraniem wycinków.

Do badania makroskopowego nadesłano pięć szarawych fragmentów tkankowych wym. do 0,3mm.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • obecność w ścianie oskrzela, podśluzówkowo dość dobrze odgraniczonych ziarniniaków bez martwicy centralnej /krzyżyk/: * histiocyty – epitelioidne komórki o stosunkowo obfitej, kwasochłonnej lub nieco jaśniejszej cytoplazmie, jądra komórkowe owalne lub okrągłe, czasem nieco wydłużone, bez hiperchromazji /czerwona strzałka/ * komórki wielojądrowe – jądra komórkowe bez hiperchromazji, bez atypii dużego stopnia /zielona strzałka/ * na obwodzie towarzyszące limfocyty /niebieska strzałka/
  • pokrywający nabłonek oddechowy bez cech dysplazji /żółta strzałka/
  • w wykonanych badaniach dodatkowych nie uwidoczniły się charakterystyczne mikroorganizmy (Alcjan- PAS, Grocott, Ziehl- Nielsena)
Grocott
Alcjan- PAS
Ziehl- Nielsena

Rozpoznanie:

Zapalenia ziarniniakowe oskrzeli. Ziarniniaki bez martwicy centralnej. W oparciu o dane klincze oraz wykonane badania dodatkowe odpowiadające sarkoidozie (sarcoidosis).

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz