Przypadek 265. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjentka 31 letnia przyjęta do Poradni Ginekologicznej celem pobrania wycinków z tarczy części pochwowej szyjki macicy z powodu rozpoznanego w cytologi ASUS. W trakcie badania szyjka bez zmian makroskopowych. W trakcie próby kwasem octowym na wardze tylnej uwidocznił się białawy obszar wym. do 1cm, z niego pobrano wycinki do badania.

Do badania makroskopowego nadesłano trzy szarawe fragmenty tkankowe wymiarów od 0,2 do 0,5cm.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • w dolnej jednej trzeciej wysokości nabłonka płaskiego /przerywana linia/ komórki o jądrach komórkowych podobnych do siebie, mogą wykazywać niewielką hiperchromazję i niewielkie zróżnicowanie wielkości i kształtu /czerwona strzałka/
  • zachowanie polarności w dolnej części i dojrzewania ku górze
  • mitozy jeżeli występują to w okolicy przypodstawnej /zielona strzałka/
  • w warstwach powierzchownych obecna jest wyraźna atypia komórkowa – podwójne jądra komórkowe, jądra różnej wielkości i kształtu, w części hiperchromatyczne, powiększone i nieregularne (koilocytoza, niebieska strzałka), jednak przy zachowaniu stosunku jądrowo- cytoplazmatycznego, cytoplazma warstw wyższych jasna, dość obfita
  • brak przekraczania błony podstwanej /czarna linia/, brak atypii komórkowej na całej wysokości nabłonka płaskiego, brak mitoz powyżej dolnej jednej trzeciej wysokości nabłonka płaskiego

Rozpoznanie:

Śródnabłonkowa neoplazja nabłonka płaskiego małego stopnia (Low grade squamous intraepithelial lesion, LSIL).

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz