Przypadek 213. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjentka 72 letnia z poprzedniego przypadku poddana kontrolnej cystoskopii po BCG- terapii. W okolicy blizny po poprzednim zabiegu błona śluzowa pęcherza moczowego nieco nierówna, zaczerwieniona, wyboista. Ze zmienionej okolicy pobrano wycinki do badania histopatologicznego.

Do badania makroskopowego nadesłano około 2ml szarych i brunatnych fragmentów tkankowych wym. 0,2- 0,6cm. Materiał do badania pobrano w całości.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • w blaszce właściwej błony śluzowej /krzyżyk/ obecne są ziarniniaki, w tym przypadku składające się z (licząc od środka): * bezpostaciowej kwasochłonnej substancji bez granulocytów obojętnochłonnych, bez cieni komórkowych /gwiazdka/ * tzw. nabłonkowatych makrofagów (komórki o stosunkowo obfitej jasnej cytoplazmie, jądra komórkowe owalne lub okrągłe /czerwona strzałka/ * olbrzymich komórek wielojądrowych /niebieska strzałka/ * limfocytów /zielona strzałka/, nielicznych plazmocytów oraz włóknienia /półksiężyc/
  • pokrywający nabłonek urotelialny zwykłego wyglądu, bez cech dysplazji, bez tworzenia układów brodawkowatych /żółta strzałka/
  • w blaszce właściwej obecne jest ponadto niewielkie włóknienie /półksiężyc/, przekrwienie, drobne wylewy krwi

Rozpoznanie:

Ziarniniakowe zapalenie pęcherza moczowego /stan po BCG- terapii/ (granulomatous cystitis /status post BCG- therapy/) – w oparciu o dane kliniczne

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz