Przypadek 103. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjent 45 letni z pourazowym usunięciem jądra lewego.

Do badania makroskopowego nadesłano trzy nieregularne, strzępiaste fragmenty brunatnie podbarwionego miąższu jądra wymiarów 1,2 – 2,5cm. Do jednego z ich przylega fragment najądrza długości 2cm oraz fragment powrózka nasiennego długości około 1,5cm. Na przekrojach bez zmian ogniskowych.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • nieco poszerzone przewody najądrza /gwiazdka/ wysłane są nabłonkiem walcowatym z zachowaną błoną podstawną /niebieska strzałka/ i komórkami podstawnymi (mniejsze, z ciemnym jądrem komórkowym położonym przy błonie podstwanej /czarna strzałka/)
  • komórki nabłonka: podobne do siebie, jądra komórkowe stosunkowo duże, ze stosunkowo jasne, w większości z wyraźnymi jąderkami /zielona strzałka/, cytoplazma z licznymi kulistymi, kwasochłonnymi tworami /czerwona strzałka/
  • w świetle przewodów kwasochłonna treść bez plemników /krzyżyk/, stereocilia niewidoczne
  • brak cech atypii dużego stopnia, brak wzrostu ilości figur podziału, brak odczynu desmoplastycznego i cech przekraczania błony podstawnej

Rozpoznanie:

Metaplazja typu komórek przypominających komórki Panetha najądrza (Paneth- like cell metaplasia/ changes of epidydymis).

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz