Przypadek 75. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjent 62 letni z rozpoznanym ostrym zapaleniem trzustki. Wykonano laparotomię z usunięciem makroskopowo zmienionych tkanek okołotrzustkowych.

Do badania makroskopowego kilka szaro- żółtawych fragmentów tkankowych wymiarów 0,5-3,5cm.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • w obrębie tkanki tłuszczowej widoczny jest nieregularny obszar (czarna linia) o zatartym prawidłowym rysunku histologicznym – adipocyty bez widocznych jąder komórkowych, granice komórek zatarte i niewyraźne, cienie komórkowe i produkty rozpadu komórek kwasochłonne lub blade („czerwone” masy lub „obłoczki”, czarna strzałka)
  • towarzyszące wylewy krwi (czerwona strzałka), odczyn z granulocytów obojętnochłonnych (zielona strzałka) oraz zasadochłonne sole („niebieskie”, niebieska strzałka)

Rozpoznanie:

Martwica enzymatyczna tkanki tłuszczowej (Fat necrosis)

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz