Przypadek 245. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjentka 35 letnia przyjęta na Oddział Chirurgii celem całkowitego usunięcia tarczycy z węzłami chłonnymi centralnymi szyi z powodu rozpoznania w płacie lewym tarczycy guzka VI kategorii wg systemu Bethesda.

Do badania makroskopowego nadesłano osobno prawy płat tarczycy, w części pokryty cienką i gładką torebką. Na przekrojach bez zmian ogniskowych.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • obecność w obrębie miąższu tarczycy pojedynczych, rozproszonych, uszkodzonych pęcherzyków tarczycy (gwiazdka) z towarzyszącym odczynem zapalnym
  • w części centralnej uszkodzonego pęcherzyka widoczny jest kwasochłonny koloid (czerwona strzałka), na obwodzie naciek zapalny składający się z limfocytów (niebieska strzałka), w części piankowatych histiocytów (zielona strzałka) oraz nielicznych komórek wielojądrowych (żółta strzałka); częściowo zachowane komórki pęcherzyków bez cech atypii (szara strzałka)
  • brak martwicy, brak granulocytów obojętnochłonnych lub kwasochłonnych, brak ziarniniaków śródmiąższowych, proces zapalny obejmuje tylko uszkodzony i sąsiadujące z nim pęcherzyki tarczyc, brak obecności mikroorganizmów w tym grzybów
  • klinicznie brak cech ostrego lub podostrego zapalenia tarczycy

Rozpoznanie:

Paplacyje zapalenie tarczycy (Palpation thyroiditis).

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz