Przypadek 66. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjentka 48 letnia z rozpoznaną wieloletnią niedoczynnością tarczycy i asymetrycznym powiększeniem prawego płata gruczołu tarczowego. Usunięto prawy płat tarczycy.

Do badania makroskopowego nadesłano oznaczony topograficznie prawy płat tarczycy wymiarów 9,5×7,5x4cm o wzmożonej spoistości. Na przekrojach miąższ szaro- brunatny, z licznymi jaśniejszymi obszarami wymiarów do 0,3mm.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • w miąższu tarczycy widoczny jest nasilony, rozlany naciek zapalny składający się z licznych drobnych limfocytów /czarna strzałka/, plazmocytów /czerwona strzałka/, obecne są centra rozmnażania (analogiczne do grudek chłonnych – warstwa zewnętrzna /gwiazdka/ składająca się z mniejszych, ciemniejszych limfocytów, w warstwie wewnętrznej większe, jaśniejsze /krzyżyk/
  • pęcherzyki zanikowe, pomniejszone, zawierające koloid /półksiężyc/, niewielkie włóknienie /zielona strzałka/
  • tyreocyty w części z wyraźną, kwasochłonną cytoplazmą /żółta strzałka/, ich jądra nieco nieregularne, niektóre powiększone /brązowa strzałka/
  • naciek limfocytarny nie jest niszczący, zachowana jego różnorodność, tyreocyty bez bruzd śródjądrowych, bez inkluzji śródjądrowych, bez tworzenia układów brodawkowatych

Rozpoznanie:

Przewlekłe limfocytarne zapalenie tarczycy (Hashimoto thyroiditis, lymphocytic thyroiditis).

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz