Przypadek 132. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjentka 68 letnia poddana planowemu zabiegowi częściowej resekcji żołądka z powodu rozpoznanego w badaniach obrazowych guzka ściany trzonu żołądka.

Do badania makroskopowego nadesłano fragment żołądka wymiarów 7×6,5cm z widocznym w części centralnej dobrze odgraniczonym, twardym, białawym guzem wymiarów 3,5x3x2,5cm, śluzówka nad nim nieco wygładzona. Pozostała ściana żołądka grubości do 0,8cm.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • dobrze odgraniczona (czarna linia) zmiana mająca łączność z mięśniówką właściwą i mięśniówką śluzówki żołądka (czarna strzałka)
  • komórki zmiany wydłużone, o obfitej kwasochłonnej cytoplazmie (czerwona strzałka), jądra komórkowe wydłużone o zaokrąglonych końcach (niebieska strzałka)
  • błona śluzowa trzonu żołądka nad zmianą (gwiazdka) z niewielkim odczynem limfocytarnym i wylewami krwi
  • brak wzrostu ilości figur podziału, obszarów martwicy, cech atypii dużego stopnia, obszarów śluzowatych
CD34
SMA
S100
CD117
Ki67

Rozpoznanie:

Mięśniak gładkokomórkowy żołądka (Leiomyoma of the stomach).

Wykonane badania dodatkowe: Smooth muscle antigen/SMA/ (+), CD34(-), S100(-), CD117(-, + uwięzione komórki Cajala), Ki67 poniżej 1%

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz