Przypadek 141. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjentka 28 letnia przyjęta na Oddział Chirurgii w trybie planowym celem usunięcia niebolesnej, wolno powiększającej się zmiany podskórnej pachy lewej.

Do badania makroskopowego nadesłano nieregularny fragment szaro- żółtej tkanki, na przekrojach składającej się z tkanki tłuszczowej poprzeplatanej pasmami tkanki włóknistej, bez zmian ogniskowych.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • pośród tkanki tłuszczowej /krzyżyk/ i łącznej /gwiazdka/ widoczne są przewody /zielona strzałka z grupującymi się w płaciki /czarna linia/ zrazikami /czarna strzałka/ (końcowa jednostka przewodowo- zrazikowa)
  • przewody i zraziki posiadają dwie warstwy komórek: wewnętrzną (luminalną) – komórki sześcienne lub walcowate, ze stosunkowo drobnymi owalnymi lub okrągłymi jądrami komórkowymi, bez widocznych jąderek, cytoplazma średnio obfita, lekko kwasochłonna /czerwona strzałka/; zewnętrzną (podstawną, bazalną) – położone na błonie podstawnej, często spłaszczone, o ciemniejszych jądrach komórkowych, bez widocznych jąderek /niebieska strzałka/
  • brak komórek atypowych, odczynu desmoplastycznego, martwicy, komórek przekraczających błonę podstawną, cech guzów tkanek miękkich

Rozpoznanie:

Dodatkowa tkanka gruczołu piersiowego (Supernumerary / accessory breast tissue).

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz