Przypadek 22. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjent 78 letni z owrzodziałą zmianą skóry czoła obserwowaną od wielu lat.

Do badania makroskopowego nadesłano wrzecionowaty fragment skóry, na powierzchni biaława, owrzodziała, wyboista, płasko- wyniosła zmiana wym. do 1cm.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • naciekająca skórę, mająca połączenie z naskórkiem (czarna strzałka) zmiana złożona z nabłonkowych komórek podstawnych o stosunkowo skąpej cytoplazmie, wydłużonych, hiperchromatycznych jądrach komórkowych
  • na obwodzie jądra układają się w palisadę (palisadowanie) (drobne czerwone krezki) , w przylegającym zrębie zmiany śluzowe (gwiazdka), liczne figury podziału i ciałka apoptotyczne
  • pomiędzy guzem a podścieliskiem szczeliny (clefting) /niebieska strzałka/
  • na powierzchni owrzodzenie /krzyżyk/ , towarzyszący naciek zapalny

Rozpoznanie:

Rak podstawnokomórkowy skóry (basal cell carcinoma).

W rozpoznaniu należy podać również grubość nacieku, marginesy operacyjne, obecność/ brak owrzodzenia, obecność /brak inwazji naczyniowej lub nerwowej.

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz