Przypadek 55. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjentka 63 letnia z wykrytym podczas profilaktycznego badania mammograficznego guzkiem w kwadrancie górno- bocznym piersi lewej wymiarów do 1,2cm (BIRADS 4b).

Wykonano biopsję gruboigłową zmiany.

Do badania makroskopowego nadesłano cztery wałeczki tkankowe wymiarów 1,2 -2,2 cm.

Obrazy mikroskopowe:


Cechy charakterystyczne:

 • naciek różnokształtnych cewek („światło do wewnątrz”) nowotworowych (czarna strzałka) składających się z komórek o wyraźnym, nieco nieregularnym, powiększonym jądrze komórkowym i o stosunkowo obfitej cytoplazmie
 • cewki pozbawione są komórek mioepitelialnych (prawidłowo występujące przy błonie podstawnej przewodów) – w badaniu dodatkowym p63(-)
 • reakcja desmoplastyczna podścieliska (komórki podścieliskowe oraz wyprodukowany przez nie obfity kolagen – „włóknienie” /krzyżyk/) oraz pogrubienie ścian naczyń (gwiazdka)
p63

Wykonano panel badań dodatkowych:

ER
PR
Her 2
Ki67

Rozpoznanie:

Inwazyjny (naciekający) rak piersi bez specjalnego typu dobrze zróżnicowany (Invasive breast carcinoma of no special type G1 /ductal, NST/).

W skali Nottingham:

 • tworzenie cewek 1 pkt (ponad 75% utkania guza zajmują dobrze wydzielające się cewki)
 • atypia jądrowa1 pkt (komórki nieco powiększone, podobne do siebie, dość regularne)
 • aktywność mitotyczna1 pkt (poniżej 1 figury podziału na 2mm²)

łącznie 3 pkt

Wykonane badania dodatkowe:

 • p63 (-)
 • ERdodatni /silnie dodatni (+++) w około 90% komórek nowotworowych (TS 8/8)/
 • PRdodatni /silnie dodatni (+++) w około 30% komórek nowotworowych (TS 6/8)/
 • Her2 ujemny /niekompletne, błonowe, słabe wybarwienie w poniżej 10% komórek nowotworowych {+1}/
 • Ki67 ~2%

Podtyp biologiczny luminalny A.

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz