egzamin specjalizacyjny

na podstawie decyzji Ministra Zdrowia w sprawie kontynuacji sesji egzaminacyjnej „wiosna 2020” informuję, że część teoretyczna (test) egzaminu specjalizacyjnego w dziedzinie patomorfologii odbędzie się 24 czerwca o godzinie 9:00 w siedzibie CEM w Łodzi. Wyniki testu zostaną przekazane wyłącznie w formie elektronicznej. Nie będzie zwyczajowego ogłoszenia wyników po teście. Egzaminowani po opuszczeniu sali udają się do domu.

Nie przedstawiono jeszcze wytycznych i terminów egzaminu praktycznego (preparaty). Ustalono, że w przypadku egzaminu praktycznego będzie miał on dotychczasową formę (ocena przypadków przez zdającego oraz dyskusja; także z wykorzystaniem łączy teleinformatycznych). Egzamin będzie odbywał się z zachowaniem obecnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa. Tak jak w poprzednich latach przygotowanie do odpowiedzi oraz egzamin będą przebiegały pod nadzorem komisji.

Wszystkim zdającym życzymy POWODZENIA!

Dodaj komentarz