Przypadek 158. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjent 63 letni przyjęty na Oddział Chirurgii w trybie planowym celem usunięcia tarczycy. W wywiadzie w trakcie diagnostyki nawracających biegunek wykonano TK głowy i szyi, w którym stwierdzono w płace prawym tarczycy pojedynczy guz wielkości do 1,5cm, ponadto w badaniach dodatkowych podwyższony poziom kalcytoniny we krwi.

Do badania makroskopowego nadesłano pokryty cienką, gładką torebką włóknistą, oznaczony topograficznie prawy płat tarczycy wymiarów 4,4x3x2cm. Na przekrojach w okolicy bieguna górnego widoczny jest niewyraźnie odgraniczony, twardy, szaro- żółtawy guz wymiarów 1,5x1x0,8cm. Płat pobrano do badania w całości, zachowując kolejność wycinków.

Osobno nadesłano fragment tkanki tłuszczowej oznaczony jako węzły chłonne centralne szyi.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • nieotorebkowany guz o naciekającym typie wzrostu /czarna strzałka/ (komórki zmiany naciekają przylegające pęcherzyki tarczycy /gwiazdka/) składający się z komórek tworzących układy pęcherzykowe, pseudogruczołowe i gniazda w części poprzedzielane tkanką włóknistą
  • komórki o średnim do stosunkowo dużego jądrze komórkowym, owalnym lub okrągłym , cytoplazma dość obfita, częściowo amfofilna (jednocześnie kwasochłonna i zasadochłonna, różowo- fioletowa, /pomarańczowa strzałka/), chromatyna ziarnista, typu „sól i pieprz”/zielona strzałka/, jąderka, jeżeli są widoczne to niewyraźne, drobne,
  • podścielisko utworzone z tkanki włóknistej zawierającej naczynia krwionośne oraz złogi kwasochłonnego, pozakomórkowego amyloidu, w części tworzące kuliste struktury /czerwona strzałka/
  • w jednym wycinku w części centralnej zwapnienia i ognisko metaplazji kostnej /krzyżyk/ z osteocytami (mniejsze komórki w jamkach o stosunkowo ciemnych jądrach komórkowych, /niebieska strzałka/), na obwodzie osteoblasty (komórki o nieco większych, owalnych lub okrągłych jądrach komórkowych, spłaszczone lub kostkowe /żółta strzałka/), brak komórek olbrzymich i cech atypii, martwicy, figur podziału
  • brak wyraźnie kwasochłonnej cytoplazmy, obszarów litych z martwicą, licznymi figurami podziału oraz komórkami wykazującymi cechy atypii dużego stopnia
Kalcytonina
Chromogranina A
Synaptofizyna
TTF1
Ki67

Rozpoznanie:

Rak rdzeniasty tarczycy (Medullary thyroid carcinoma).

Rak o wielkości jak w opisie makroskopowym ma jedno ogniskowo, jest ograniczony do tarczycy, nie widać inwazji naczyniowo- limfatycznej, okołonerwowej ani martwicy. Liczba figur podziału poniżej 1/2mm2.

Margines operacyjny wynosi 4,5mm.

W tkance tłuszczowej nie stwierdzono obecności węzłów chłonnych.

Wykonane badania dodatkowe: Kalcytonina (+), Chromogranina A(+), Synaptofizyna(+), TTF1(+), Ki67~1%.

pT1b Nx, R0

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz