Przypadek 99. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjent 92 letni z obserwowaną od wielu lat stale powiększającą się rozległą, guzowatą zmianą skóry czoła. Pobrano dwa wycinki z brzegu zmiany.

Do badania makroskopowego nadesłano dwa nieregularne fragmenty skóry o wyboistej, szarawej powierzchni wymiarów do 0,5 i 0,7cm.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • przekraczający błonę podstawną naskórka (czarna linia) naciek z pojedynczych, w grupach i zespołach atypowych komórek (niebieska linia) z ogniskowym rogowaceniem i z tworzeniem pereł rogowych (gwiazdka)
  • na powierzchni zmiany obecne jest owrzodzenie (półksiężyc)
  • towarzyszący odczyn desmoplastyczny (krzyżyk) i nasilone przewlekłe zapalenie
  • komórki nacieku rożnej wielkości, częściowo o znacznie powiększonych, w części ciemnych, nieregularnych jądrach komórkowych (czarna strzałka) w części „wypłukanych i jasnych” z wyraźnymi jąderkami (żółta strzałka), ilość cytoplazmy zmienna- od dość skąpej do obfitej kwasochłonne (zielona strzałka)j, liczne w tym atypowe figury podziału (niebieska strzałka), obecne są mostki międzykomórkowe (czerwona strzałka)
  • zaznaczona granica między niezmienionym nabłonkiem a rakiem (czerwona linia)

Rozpoznanie:

Rak kolczystokomórkowy (płaskonabłonkowy) skóry (Squamous cell carcinoma of the skin).

Nowotwór obecny jest w obu nadesłanych fragmentach skóry. Dochodzi do powierzchni operacyjnych. Inwazji naczyniowej ani okołonerwowej nie widać.

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz