Przypadek 253. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjentka 58 letnia, w trakcie diagnostyki przewlekłej wodnistej biegunki bez domieszki krwi została wykonana kolonoskopia. W odbytnicy oraz esicy śluzówka śladowo przekrwiona, poza tym bez odchyleń od normy. Pobrano liczne wycinki z prawej i lewej połowy okrężnicy.

Do badania makroskopowego nadesłano dwanaście szarawych fragmentów tkankowych wymiarów do 0,1 do 0,4mm.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • obecność podnabłonkowej warstwy kolagenu (kwasochłonna, w miarę jednorodna substancja /czerwona strzałka/) w jej obrębie uwięzione są komórki nacieku zapalnego oraz drobne naczynia krwionośne – w barwieniu metodą Massona (trichrom) niebieska
  • liczba limfocytów śródnabłonkowych /niebieska strzałka/ powyżej 10-20/ enterocytów powierzchownych
  • w blaszce właściwej średnio nasilony odczyn zapalny składający się z limfocytów, plazmocytów, granulocytów kwasochłonnych i pojedynczych granulocytów obojętnochłonnych
  • uszkodzenie nabłonka powierzchownego: złuszczenie lub zmiany odczynowe – spłaszczenie, wakuolizacja, utrata powierzchownego śluzu, powiększenie i czasem nieregularna orientacja względem błony podstawnej jąder komórkowych, ich niewielka hiperchromazja /żółta strzałka/
  • brak zaniku krypt – są zwykłej wielkości i kształtu, komórki Panetha pojedyncze
  • brak prawdziwych nadżerek, ropni kryptowych, ziarniniaków, brak dysplazji nabłonka, brak rozlanego włóknienia czy szkliwienia całej blaszki właściwej
Trichrom Massona

Rozpoznanie:

Kolagenowe (mikroskopowe) zapalenie jelita grubego (Collagenous /microscopic/ collitis).

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz