WARSZTATY KLINICZNO-PATOLOGICZNE NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH UKŁADU WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO

Szanowni Państwo,
Pragniemy zaprosić Państwa na organizowane przez nas
WARSZTATY KLINICZNO-PATOLOGICZNE NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH UKŁADU WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO, które odbędą się 24 maja br. w Narodowym Instytucie Onkologii, w Oddziale w Gliwicach.
Nasza inicjatywa wynika z naszego dobrego doświadczenia w wieloletnim organizowaniu spotkań patologów z klinicystami zajmującymi się rakiem tarczycy, w czasie których równolegle odbywały się konsultacje histopatologiczne kontrowersyjnych przypadków. Takie spotkania organizowaliśmy już od 1997 roku, dwukrotnie w ciągu każdego roku. Dotychczas odbyło się już ponad 50 spotkań, organizowanych przez Polską Grupę Nowotworów Endokrynnych. Stopniowo postanowiliśmy je poszerzyć o inne nowotwory układu wewnątrzwydzielniczego, w tym m.in. o raki nadnerczy, guzy chromochłonne, guzy neuroendokrynne, raki przytarczyc i inne.
Sądzimy też, że powinniśmy szerzej się otworzyć i zaprosić do współpracy innych klinicystów zainteresowanych nowotworami złośliwymi gruczołów dokrewnych, w tym przede wszystkim onkologów, chcielibyśmy jednak o zmianie naszej formuły poinformować patologów, zarówno tych uczestniczących od wielu lat w naszych spotkaniach, jak i tych patologów, którzy przygotowują się do zawodu i są zainteresowani nowotworami układu wydzielania wewnętrznego. Dlatego nasze zaproszenie kierujemy do Państwa, z gorącą prośbą o rozpropagowanie go w Państwa środowisku. Sądzimy, że nasze Warsztaty przyczynią się do rozwoju metod diagnostyki i leczenia rzadkich chorób nowotworowych układu wewnątrzwydzielniczego i jako takie wpiszą się w inicjatywę europejską zwiększenia dostępności polskich chorych na rzadkie choroby nowotworowe do nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia.
Mamy nadzieję, że nasza inicjatywa przyczyni się do dalszej kontynuacji naszych spotkań i wzbogaci je z korzyścią dla dotychczasowych uczestników. Liczymy też na zachęcenie nowych uczestników do naszych spotkań.
Zainteresowanych prosimy o rejestrację po adresem mailowym:
Emilia.kulik@gliwice.nio.gov.pl

Program wydarzenia:

8.15-11.00 Konsultacje histopatologiczne kontrowersyjnych przypadków
11.00-11.15 Przerwa kawowa

11.15-12.10 SESJA PLENARNA
11.15- 11.20
Daria Handkiewicz-Junak
Wprowadzenie
11.20-11.40
Barbara Jarząb
Charakterystyka nowotworów złośliwych układu wydzielania wewnętrznego: Czym odróżniają się od innych nowotworów złośliwych
11.45-12.10.
Ewa Chmielik
Patologia endokrynologiczna: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość
12.15-14.00 WARSZTATY
Współpraca histopatologa i klinicysty: warsztaty praktyczne dla klinicystów na podstawie analizy przypadków:
MODERUJĄ: Agnieszka Czarniecka i Ewa Chmielik
Jolanta Krajewska
Rak tarczycy oporny na leczenie radiojodem
Daria Handkiewicz-Junak
Guzy neuroendokrynne: Przerzuty do wątroby z nieznanego ogniska pierwotnego – droga chorego od rozpoznania do leczenia. Jak badania histopatologiczne i obrazowe mogą pomóc w wyborze optymalnego sposobu postępowania
Agnieszka Kotecka-Blicharz
Rak nadnercza: wskazania do leczenia uzupełniającego na podstawie analizy histoklinicznej
Ewa Chmielik
Komentarze histopatologiczne do omawianych przypadków
14.00-14.45 PRZERWA OBIADOWA

15.00-16.00 SESJA PLENARNA c.d
15-15.25 Małgorzata Oczko- Wojciechowska
Biologia molekularna nowotworów złośliwych układu wewnątrzwydzielniczego
15.30-15.55 Daria Handkiewicz-Junak
Cabozantinib – czy szansa na skuteczny lek w nowotworach złośliwych układu wydzielania wewnętrznego?

Dr hab. Daria Handkiewicz-Junak

prof. NIO Dr hab. Ewa Chmielik

Prof. dr hab. Barbara Jarząb

Dodaj komentarz