Przypadek 211. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjentka 53 letnia z obserwowanymi od kilkunastu miesięcy kilkoma płasko- wyniosłymi czerwonawymi zmianami na obu wargach sromowych większych i mniejszych. Z jedną z nich pobrano do badania

Do badania makroskopowego nadesłano fragment skóry wymiarów 1,2x05x03cm o nierównej, wyboistej, cielistej powierzchni. Materiał do badania pobrano w całości.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • komórki nabłonka płaskiego bez cech dojrzewania, wykazujące cechy atypii dużego stopnia obecne są na całej wysokości nabłonka /niebieska strzałka/, tworzenie pojedynczych drobnych układów brodawkowatych z rdzeniem zawierającym tkankę łączną i naczynia /czerwona strzałka/
  • komórki różnej wielkości i kształtu, jądra komórkowe różnej wielkości i kształtu, powiększone, hiperchromatyczne, wzrost stosunku jądrowo- cytoplazmatycznego, liczne w tym atypowe figury podziału na całej wysokości nabłonka /żółta strzałka/
  • towarzyszący nasilony odczyn limfocytarny /zielona strzałka/ z domieszką plazmocytów
  • brak przekraczania błony podstawnej nabłonka płaskiego /czarna linia/
  • w wykonanych badaniach dodatkowych: p16(+ silnie, rozlanie), p53(-), Ki67(+ na całej wysokości nabłonka).
p16
p53
Ki67

Rozpoznanie:

Śródnabłonkowa neoplazja nabłonka płaskiego sromu dużego stopnia HPV- zależna (Squamous intraepithelial lesion of the vulva high grade, SIL/VIN HG/ G3)

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz