Przypadek 73. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjent 69 letni obciążony nadciśnieniem i cukrzycą typu drugiego został przyjęty na oddział urologiczny z powodu nasilającego się od kilkunastu godzin bólu i obrzęku moszny, w trakcie krótkiej hospitalizacji pacjent w stanie średnim, poza obrzękiem i zapaleniem pojawiła się martwica obejmująca również skórę i przylegające tkanki krocza. Usunięto martwiczo zmienione tkanki z marginesem tkanek zdrowych.

Do badania makroskopowego nadesłano nieregularny blok tkankowy wymiarów około 24x18x8cm w części pokryty fragmentem brunatnie podbarwionej skóry wymiarów 4,5×3,5cm. Na przekrojach o zatartej strukturze, żółto- brunatny i o zmniejszonej konsystencji. W jego obrębie zidentyfikowano jądro wymiarów 4,5×3,5×2,5cm z wylewami krwi, bez makroskopowo widocznego guza.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • w obrębie powięzi i przylegających tkanek (w tym mięśniówce gładkiej i skórze) widoczne są: *martwica (kwasochłonne, bezkształtne masy /czerwona strzałka/ lub komórki z zachowanym kształtem, ale bez lub z cieniami jąder komórkowych, z wyraźną kwasochłonnością /czarna strzałka/, zasadochłonne masy będące efektem działania komórek zapalnych /szara strzałka/) * obrzęk (krzyżyk) *ostry naciek zapalny (granulocyty obojętnochłonne /niebieska strzałka/, makrofagi /zielona strzałka/) * kolonie bakterii /żółta strzałka/
  • w naczyniach krwionośnych skrzepliny (gwiazdka), w części z granulocytami obojętnochłonnymi
  • zachowany na obwodzie fragment skóry z naciekiem z granulocytów obojętnochłonnych
  • w jądrze zachowany nabłonek kanalikowy /brązowa strzałka/ oraz komórki Leydiga /fioletowa strzałka/, w zrębie wylewy krwi /półksiężyc/

Rozpoznanie:

Zgorzel Fourniera (Fournier’s gangrene; martwicze zapalenie powięzi /necrotizing fascitis/)

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz