Przypadek 108. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjentka 48 letnia przyjęta na Oddział Chirurgii celem wykonania planowego usunięcia prawego płata tarczycy z powodu wolno powiększającego się, bezobjawowego guza wykrytego podczas badań kontrolnych.

Do badania makroskopowego nadesłano oznaczony topograficznie, pokryty cienką i gładką torebką włóknistą prawy płat tarczycy wymiarów 6×4,5x4cm, wagi 25g. Na przekrojach w części środkowej płata widoczny jest dobrze odgraniczmy żółtawy guz wymiarów 3,5x3x2,2cm. Innych zmian ogniskowych nie stwierdzono. Zmianę pobrano do badania w całości.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • otoczony stosunkowo cienką torebką włóknistą (czarna linia) guzek składający się z adipocytów oraz różniej wielkości pęcherzyków tarczycy (gwiazdka) zawierających białkową treść
  • adipocyty (czarna strzałka) bez cech atypii, bez powiększonych, ciemnych jąder komórkowych, bez wzrostu ilości figur podziału, bez obszarów myksoidnych
  • tyreocyty (niebieska strzałka) podobnej wielkości, jądra komórkowe podobne do siebie okrągłe i owalne, bez przejaśnień, bez wtrętów, bez bruzd, bez nakładania się, cytoplazma średnio obfita, bez kwasochłonnych ziarnistości
  • poza zmianą tarczyca z niewielkim włóknieniem (krzyżyk) oraz śladowym ogniskowym odczynem limfocytarnym (półksiężyc)
  • brak przekraczania torebki, brak inwazji naczyniowej

Rozpoznanie:

Tłuszczakogruczolak tarczycy (Thyroid adenolipoma).

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz