Przypadek 140. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjent 72 letni z poprzedniego przypadku został poddany planowej radykalnej prostatektomii wraz z usunięciem obustronnych węzłów zasłonowych.

Do badania makroskopowego nadesłano gruczoł krokowy łącznej wagi 23g, wymiarów 4,5×4,5x4cm z pęcherzykami nasiennymi prawym wymiarów 2,5x2x1,8cm, lewym 2,5x2x2cm, z kikutami nasieniowodów prawego długości 2,5cm, lewego długości 3cm oraz ogniskowo widocznym wąskim rąbkiem przylegającej tkanki tłuszczowej. Na przekrojach gruczołu widoczny jest białawy naciek zajmujący około 50% objętości obu płatów, który makroskopowo nie zajmuje pęcherzyków nasiennych ani nasieniowodów.

Osobno nadesłano węzły chłonne zasłonowe: prawe – pięć fragmentów tkanki tłuszczowej wymiarów od 2 do 5cm, na przekrojach z 4 węzłami chłonnymi wymiarów od 1,2 do 2cm; lewe – cztery fragmenty tkanki tłuszczowej wymiarów od 1 do 4,5cm, na przekrojach 5 węzłów chłonnych wymiarów od 0,5 do 2cm.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • pozbawiony komórek podstawnych naciek nowotworowy składający się z układów przypominających gruczoły (cewki, zraziki – Gleason 3, gwiazdka) wysłanych jedną warstwą komórek oraz z układów sitowatych pozbawionych komórek podstawnych (Gleason 4, krzyżyk)
  • naciek przekracza torebkę narządową osiągając tkankę tłuszczową (A) oraz szerząc się wzdłuż nerwów (pomarańczowa strzałka), nacieka również zwoje nerwowe (czarna strzałka)
  • komórki nacieku obecne są w oznaczonej tuszem i skoagulowanej powierzchni operacyjnej (czerwona strzałka)
  • komórki nacieku stosunkowo podobne, o stosunkowo obfitej cytoplazmie (zielona strzałka), czasem amfofilna (jednocześnie kwasochłonna i zasadochłonna, różowo- fioletowa) z wyraźnym, powiększonym i ciemniejszym jądrze komórkowym z zaznaczonymi, dużymi jąderkami (niebieska strzałka)
  • w świetle gruczołów krystaloidy – w przeciwieństwie do ciałek amyloidowych o ostrych krawędziach (brązowa strzałka)

Rak gruczołowy zrazikowy średnio zróżnicowany gruczołu krokowego (Acinar adenocarcinoma of the prostate G2, Gleason 3+4, grade group 2).

Nowotwór znajduje się w obu płatach gruczołu zajmując około 30% objętości płata prawego oraz około 5% objętości płata lewego. Utkanie Gleason 4 (układy sitowate) zajmuje około 25% objętości guza. Wieloogniskowo w powierzchniach przednio- bocznych obu płatów przekracza torebkę narządową naciekając przylegającą tkankę tłuszczową. Nie nacieka pęcherzyków nasiennych, nasieniowodów ani szyi pęcherza moczowego.

Dochodzi bezpośrednio, punktowo do powierzchni operacyjnej w szczycie płata prawego (utkanie Gleason 3).

Obecna jest inwazyjna okołonerwowa. Inwazji naczyniowej ani limfatycznej nie widać.

Wszystkie znalezione węzły chłonne zasłonowe prawe i lewe wolne od nowotworu (0/9).

W pozostałym gruczole widoczne są pojedyncze ogniska śródnabłonkowej neoplazji gruczołu krokowego dużego stopnia (prostatic intraepithelial neoplasia high grade, PIN HG) oraz niewielkie przewlekłe zapalenie.

pT3a N0, R1

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz