Przypadek 157. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjentka 42 letnia, podczas diagnostyki nawracających nieprawidłowych krwawień macicznych wykonano badanie USG jamy brzusznej. W okolicy prawego nadnercza stwierdzono guzek średnicy 3cm. W trybie planowym usunięto zmianę.

Do badania makroskopowego nadesłano fragment tkanki tłuszczowej wymiarów 5×4,5x4cm. Na przekrojach widoczny jest dobrze odgraniczony szaro- beżowy, spoisty guzek wymiarów 3,2x3x2,5cm.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • otorebkowany, dobrze odgraniczony guz /czarna linia/ składający się z dwóch głównych rodzajów komórek: * dojrzałe komórki zwojowe – stosunkowo duże komórki o wyraźnych granicach, jądra komórkowe okrągłe, położone ekscentrycznie, wyraźne jąderka, chromatyna stosunkowo jasna, mogą zawierać brązowy barwnik /czarna strzałka/; * komórki Schwanna – mniejsze od zwojowych, o mniej obfitej cytoplazmie, o wydłużonym jądrze komórkowym /czerwona strzałka/
  • podścielisko składające się z ogniskowo zeszkliwiałej tkanki łącznej /gwiazdka/ z nielicznymi naczyniami krwionośnymi /zielona strzałka/, towarzyszące nieliczne limfocyty /niebieska strzałka/
  • brak martwicy, desmoplazji, wzrostu ilości figur podziału, komórek niedojrzałych, wielojądrowych i atypowych, cech inwazji naczyniowej czy limfatycznej

Rozpoznanie:

Nerwiak zwojowy (Ganglioneuroma, mature type).

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz