Przypadek 57. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjent 78 letni z podejrzeniem raka gruczołu krokowego, PSA podwyższone, DRE +/-, w badaniach obrazowych niejednoznaczne ognisko w płacie prawym wymiarów do 1,1cm.

Do badania makroskopowego nadesłano gruczoł krokowy wymiarów 4,2×3,5×3,5cm z pęcherzykami nasiennymi długości do 2,5cm i kikutami nasieniowodów długości do 3,5cm. Na przekrojach gruczoł guzkowo przebudowany, białawy, bez jednoznacznie wydzielającego się litego nacieku.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • w małym powiększeniu: gruczoły gruczołu krokowego wielokształtne, z wyróżniającymi się układami brodawkowatymi, silniej zasadochłonne (bardziej „niebieskie”)
  • w dużym powiększeniu : komórki zrazikowe z powiększonym, pęcherzykowym jądrem komórkowym /czarna strzałka/, z wyraźnym jąderkiem /czerwona strzałka/, jasną cytoplazmą, stłoczone, pleomorfizm komórkowy
  • na obwodzie gruczołów widoczne komórki podstawne (niebieska strzałka)
  • brak cech naciekania, brak martwicy centralnej, jądra komórkowe większe, ale nie 6x od sąsiadujących, brak licznych mitoz, brak układów litych i gęstych sitowatych

Rozpoznanie:

Śródnabłonkowa neoplazja gruczołu krokowego dużego stopnia (Prostatic intraepithelial neoplasia high grade, PIN HG).

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz