Przypadek 33. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjentka 25 letnia z guzkiem piersi lewej obserwowanym od kilkunastu miesięcy, w USG dobrze odgraniczony, bez cech naciekania.

Do badania makroskopowego nadesłano szaro- żółty fragment tkankowy, na przekrojach z białawym, dobrze odgraniczonym białawym guzkiem wym. do 1,5cm.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • dobrze odgraniczona zmiana (czarna linia) składająca się z części gruczołowej i zrębowej
  • zrąb przypomina zwykły zrąb międzyzrazikowy (fibroblasty w nieco zasadochłonnym/ śluzowatym podścielisku) /krzyżyk/ w nim zatopione są wąskie, różnokształtne przestrzenie przewodowe /gwiazdka/ wysłane nabłonkiem sześciennym lub walcowatym /czarna strzałka/ z komórkami mioepitelialnymi /czerwona strzałka/
  • brak martwicy, tkanki włóknistej, anaplazji, figur podziału

Rozpoznanie:

Włókniakogruczolak piersi (fibroadenoma).

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz