Przypadek 112. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjentka 29 letnia zgłosiła się do Oddziału Chirurgii celem usunięcia implantów obu piersi.

Do badania makroskopowego nadesłano cztery żółto- szarawe, częściowo błoniaste fragmenty tkankowe wym. od 2 do 6,5cm.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • cienkościenna torebka włóknista /gwiazdka/ z towarzyszącym niewielkim przewlekłym zapaleniem (limfocyty, plazmocyty) i z ogniskowym tworzeniem pseudobrodawkowatych wpukleń (szeroka podstawa, brak prawdziwego rdzenia włóknisto- naczyniowego, krzyżyk)
  • na powierzchni od strony implantu tzw metaplazja pseudosynowialna – warstwa komórek zdająca się być ustawiona w części prostopadle, w części równolegle do powierzchni wewnętrznej i stosunkowo wygładzonej powierzchni /zielona strzałka/ i z ogniskowo widoczną, powierzchowną tzw „czerwoną linią” /żółta strzałka/
  • w obrębie torebki i przylegającej tkanki tłuszczowej obecny jest materiał obcy (bezbarwny się w rutynowym barwieniu H&E) w postaci drobnych, nieregularnych „obłoczków” / czarna strzałka/ z otaczającą pustą przestrzenią (artefakt obróbki), w części z towarzyszącymi makrofagami piankowatymi (stosunkowo obfita, ziarnista cytoplazma, jądro komórkowe stosunkowo małe, ciemne, bez nieregularności /czerwona strzałka/) i komórkami wielojądrowymi /niebieska strzałka/
  • brak cech nacieku przez atypowe limfocyty, brak cech ostrego stanu zapalnego, brak cech guzów tkanek miękkich

Rozpoznanie:

Torebka włóknista implantu z przewlekłym nieaktywnym zapaleniem oraz obecnością silikonu z towarzyszącym odczynem na ciało obce (Braest implant capsule with silicon leak).

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz