Przypadek 161. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjent 39 letni przyjęty na Oddział Urologii celem usunięcia niebolesnego, wolno powiększającego się guzka najądrza prawego. Oznaczone markery nowotworowe w normie.

Do badania makroskopowego nadesłano dobrze odgraniczony szaro- białawy spoisty guzek wymiarów 2×1,5x1cm z przylegającym brunatnym fragmentem tkankowym wymiarów do 2cm.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • stosunkowo dobrze odgraniczony guzek (czarna linia) utworzony z układających się w cewki, pseudogruczoły, małe gniazda lub sznury komórek (gwiazdka) poprzedzielanych pasmami tkanki łącznej (czarna strzałka)
  • komórki o stosunkowo obfitej, w części kwasochłonnej cytoplazmie (czerwona strzałka), z wakuolami pojedynczymi lub licznymi, jądra komórkowe owalne lub okrągłe, jąderka w większości wyraźne (niebieska strzałka)
  • brak martwicy, wzrostu ilości figur podziału, cech inwazji, atypii, brak odczynu desmoplastycznego
  • Wykonane badania dodatkowe: PanCK(+), Kalretyniana(+), InhibinaA(-), CD34(-), Ki67 poniżej 1%.
Kalretynina
PanCK
Inhibina
CD34
Ki67

Rozpoznanie:

Guz gruczolakowaty najądrza (Adenomatoid tumor of the epidydimis).

Wykonane badania dodatkowe: PanCK(+), Kalretyniana(+), InhibinaA(-), CD34(-), Ki67 poniżej 1%.

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz