Przypadek 21. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjent 62 letni, Program Badań Przesiewowych Raka Jelita Grubego – podczas kolonoskopii usunięto z esicy częściowo uszypułowany polip.

Do badania makroskopowego nadesłano brązowy polip wymiarów do 0,8cm.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

 • polip błony śluzowej jelita grubego
 • komórki wykazujące cechy dysplazji małego stopnia układają się w układy cewkowe („światło otoczone komórkami” /gwiazdka/):
  • jądra komórkowe: powiększone, owalne lub wydłużone, hiperchromatyczne, położone przy części podstawnej komórki /czarna strzałka/, mogą być zaznaczone jąderka
  • komórki: bardziej zasadochłonne, stłoczone (w małym powiększeniu „bardziej niebieski” od otaczającej śluzówki)
  • zwiększona ilość figur podziału, ale bez figur atypowych
  • spada ilość produkowanego śluzu, spada ilość dojrzałych komórek śluzotwórczych
 • układy cewkowe zajmują ponad 75% utkania, cewki o okrągłym lub owalnym świetle /owal/
 • dysplazja widoczna w górnej części krypt i na powierzchni zewnętrznej polipa /czarna linia/
 • brak cech dysplazji dużego stopnia:
  • układów sitowatych i stłoczenia gruczołowego (bez oddzielającej warstwy podścieliska)
  • bardzo wyraźnych jąderek, powiększonych i pęcherzykowatych jąder komórkowych
  • utraty polarności (jądra komórkowe położone powyżej części przypodstawnej komórek, często na rożnych poziomach)
  • brak licznych, bardzo rozgałęzionych i nieregularnych cewek (przypominających „zwierzątka”)
  • martwicy
 • brak cech inwazji – cewki nie przekraczają mięśniówki śluzówki, brak desmoplazji

Rozpoznanie:

Gruczolak cewkowy jelita grubego /z dysplazją małego stopnia/ (tubular adenoma).

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz