o patomorfologii w Ministerstwie Zdrowia

Szanowni Państwo, 
Koleżanki i Koledzy, 

Informuję, że w dniu 18 stycznia br. wziąłem udział jako konsultant krajowy w dziedzinie patomorfologii, w spotkaniu zorganizowanym przez Minister Zdrowia Izabelę Leszczynę z przedstawicielami środowiska onkologicznego, tj. konsultantami krajowymi oraz dyrektorami kluczowych ośrodków onkologicznych. W trakcie dyskusji omówiono przede wszystkim zagadnienia związane z wymaganiami i terminami wynikającymi z wprowadzonej ustawy o krajowej sieci onkologicznej. Szczególną uwagę zwrócono na zakres wykonanych prac, a także wskazano elementy, które wymagają jeszcze doprecyzowania lub korekty pierwotnych założeń w celu skoordynowania opieki onkologicznej z racjonalnym wykorzystaniem zasobów ochrony zdrowia. Dyskutowano także możliwości korekty niektórych założeń, a także ewentualnej zmiany terminów wprowadzania poszczególnych etapów. W moich wypowiedziach zwracałem uwagę na istotę kompleksowego rozpoznania patomorfologicznego, jako kluczowego elementu jakości opieki nad pacjentem na etapie diagnostyki i rozpoznania choroby nowotworowej oraz jako podstawy wprowadzenia spersonalizowanego leczenia. Zwróciłem uwagę na bardzo duży zakres wykonanych prac mających na celu wspieranie jakości badań patomorfologicznych. Przedstawiłem stanowisko środowiska patomorfologów dotyczące rozwiązań związanych z cyfrowymi rozpoznaniami, które wymagają jeszcze doprecyzowania i korekty. 
Wszyscy uczestnicy podkreślali, że wprowadzane zmiany są skierowane na podniesienie jakości opieki nad pacjentem onkologicznym. 

W podsumowaniu stwierdzono, że kolejne kroki związane z realizacją zadań opieki onkologicznej będą podjęte po gruntownej analizie przedstawionych informacji oraz szczegółowego określenia zakresu niezbędnych dalszych prac. Zgodnie z zapewnieniami, należy obecnie poczekać na podjęcie decyzji co do przesunięcia dat wdrożenia omawianych rozwiązań oraz zakresu ich modyfikacji. O kolejnych działaniach na rzecz jakości i bezpieczeństwa pracy patomorfologów będę niezwłocznie informować.

z wyrazami szacunku i koleżeńskim pozdrowieniem,
Andrzej Marszałek

Dodaj komentarz