Polish Journal of Pathology

Szanowni Państwo,

Chciałabym poinformować, że wspólnie z Panem Prof. Januszem Rysiem, redaktorem naczelnym naszego pisma Polish Journal of Pathology wystąpiliśmy do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z pismem o podwyższenie obecnej punktacji MNiSW przyznanej PJP, która naszym zdaniem powinna być zwiększona.
Polish Joural of Pathology jest jedynym na rynku polskim czasopismem, w którym są umieszczane prace oryginalne dotyczące najnowszych osiągnięć naukowych z zakresu patomorfologii oraz dziedzin nierozerwalnie z nią związanych, prace poglądowe, opisy rzadkich i ciekawych przypadków, jak również zalecenia i wytyczne dotyczące diagnostyki patomorfologicznej. O wartości pisma świadczy również liczba nadsyłanych prac z całego świata. Mamy nadzieję, że nasza prośba spotka się z akceptacją Pana Ministra.
Tym bardziej bardzo gorąco zachęcamy do publikowania prac w PJP.

prof. dr hab. Renata Langfort

Dodaj komentarz