egzamin specjalizacyjny – nowości

Informuję, że z dniem 1 maja 2017r zostały zmienione zasady zgłaszania się do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES) oraz regulamin przeprowadzania PES.

Według obecnie obowiązujących przepisów, zgłoszenia się na egzamin można dokonać jedynie za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK). Procedura wymaga założenie konta za pośrednictwem strony  https://smk.ezdrowie.gov.pl

UWAGA! Zmieniły się zasady obiegu dokumentów poświadczających ukończenie okresu specjalizacji, co wymaga znacznie dłuższego czasu na dopełnienie formalności (tj. wcześniejszego składania odpowiednich wniosków do wojewody).

Szczegóły znajdują się na stronach Centrum Egzaminów Medycznych.

https://www.cem.edu.pl/spec.php

Dodaj komentarz