egzamin specjalizacyjny – lista lektur

Zaktualizowano listę lektur zalecanych osobom przygotowującym się do egzaminu specjalizacyjnego w dziedzinie patomorfologii:
1. J. Stachura W. Domagała: Patomorfologia (tom I – wydanie III; tom II – wydanie II)
2. Robbins Patologia – 2. wydanie polskie
3. polskojęzyczne suplementy do Polish Journal of Pathology od roku 2009

do egzaminu ustnego, zalecaną lekturą uzupełniającą jest:

1. Rosai and Ackerman’s Surgical Pathology (wydanie 10; wersja 2-tomowa)

Dodaj komentarz